A/ZDatumLocatie

Algemene Voorwaarden – Participatie

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de activiteiten van Stichting Holland Dance Festival, hierna te noemen Holland Dance, op het gebied van participatie en amateurkunst in de vorm van lessen, workshops en audities.
 2. Holland Dance heeft expertise op het gebied van dans en staat garant voor een inhoudelijk kwalitatief goed programma.

Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering van deelname aan lessen of workshop(s) door de deelnemer brengt Holland Dance op basis van onderstaande voorwaarden een percentage van het overeengekomen bedrag in rekening:
 2. Annulering binnen 3 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) is niet mogelijk, het totaalbedrag voor deelname kan niet worden gerestitueerd.
 3. Bij annulering tussen de 6 en 3 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) wordt  50% van het totaalbedrag voor deelname gerestitueerd.
 4. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) wordt 15% administratiekosten van het het totaalbedrag voor deelname in mindering gebracht van het te restitueren bedrag.
 5. Annulering door deelnemer dient te geschieden door een ondertekende brief of e-mail.
 6. Bij minder dan 12 deelnemers kunnen lessen of workshops(s) geannuleerd worden. Als dat het geval is, ontvangen reeds ingeschreven deelnemers het het totaalbedrag voor deelname terug of kunnen zij in overleg een andere activiteit/les kiezen uit het aanbod van Holland Dance.
 7. Indien Holland Dance door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van docenten) onderdelen van het samengestelde programma annuleert, wordt een passende alternatieve activiteit en/of een inhaalmoment gekozen.
 8. Voor audities gelden geen restitutiemogelijkheden.

Vergoeding en betaling

 1. Betaling van de lessen/ workshops vindt plaats via I-deal via de reserveringsprocedure op de website van Holland Dance.
 2. Betaling per pin kan op locatie voorafgaand aan deelname aan de eerste les workshop. Deelnemer ontvangt een factuur van Holland Dance en derhalve dient niet de reserveringsprocedure via de website te worden gevolgd, maar een aanmelding per e-mail te worden gedaan.
 3. Indien deelnemer een factuur met btw bedrag wenst te ontvangen, dient niet de reserveringsprocedure via de website te worden gevolgd maar een verzoek te worden gestuurd per e-mail aan Holland Dance. De factuur wordt de deelnemer per e-mail toegestuurd en dient voorafgaand aan de eerste les/ workshop te worden voldaan per bank of via pin-betaling op de leslocatie.

Ooievaarspas

 1. Bezitters van een (geldige) Ooievaarspas kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan lessen en workshops. De specifieke voorwaarden en kortingsprijzen worden per cursus vermeld op de website van Holland Dance.
 2. Ooievaarspas-korting wordt alleen verleend na het digitaal uitlezen van de Ooivaarspas op de leslocatie.

Aansprakelijkheid/vrijwaring

 1. Holland Dance wordt op voorhand op de hoogte gebracht van eventuele medische problemen van de deelnemer aan lessen of workshops.
 2. Holland Dance is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures, opgelopen letsel of ongevallen tijdens lessen of workshops.
 3. Tevens is Holland Dance niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoek raken van persoonlijke eigendommen.

Foto, film en publicatie

 1. De deelnemer staat Holland Dance toe dat er foto- of filmopnames worden gemaakt ten tijden van de lessen of workshops. De foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van Holland Dance en publicaties voor promotionele doeleinden.

Indien de deelnemer geen toestemming voor (externe) publicatie verleend, wordt dat vóóraf schriftelijk gemeld aan Holland Dance.