A/ZDatumLocatie

Kinderen bewegen steeds minder. Om dat tegen te gaan organiseren Stichting SportMindz, Holland Dance en ADO Den Haag in de Maatschappij op 24 juni 2015 een grote sportdag in het Kyocera Stadion voor 200 kinderen uit Den Haag en omgeving. Sport en dans gaan op deze dag hand in hand om een veelzijdig programma vol verschillende bewegingsvormen neer te zetten.

Bewegingsarmoede Veel ouders en professionals die met kinderen werken valt het steeds meer op dat kinderen vandaag de dag fysiek te kort komen en minder weerbaar zijn. In vergelijking tot leeftijdsgenoten 30 jaar terug blijft de hedendaagse jeugd duidelijk achter op het gebied van coördinatie, balans, evenwicht, vormspanning en kracht. Deze bewegingsarmoede wordt onder andere veroorzaakt door het toenemend gebrek aan speelruimte in de woonwijken en steeds minder budget voor goed bewegingsonderwijs bij Basisscholen. Ook andere vormen van vrijetijdsbesteding (computergames) spelen een belangrijke rol in het veroorzaken van bewegingsarmoede.

‘Jong geleerd is oud gedaan’ Daarnaast onderschrijft onderzoek van het VU Medisch Centrum de noodzaak dat kinderen fundamentele basisvaardigheden aanleren vóór hun groeispurt. Na de groeispurt is het namelijk veel moeilijker m de basisvaardigheden aan te leren. Daarom wordt het programma van de dag samengesteld op basis van de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet leren om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Verbinding door beweging ADO Den Haag in de Maatschappij, SportMindz en Holland Dance zetten zich alle drie in om beweging in de maatschappij onder de aandacht te brengen. Ze zien bewegen als een sleutel tot positieve verandering en bevordering van gezondheid, participatie en educatie in de samenleving bij kinderen. Door elkaars expertise op het gebied van bewegen te combineren willen de organisaties een veelzijdige dag neerzetten waarbij reativiteit en plezier centraal staan voor de doelgroep 6-8 jaar. Duwen, trekken, zwaaien, springen mét een dansfinale Tijdens de SportMixz Dag op 24 juni komen alle 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Om de motorische ontwikkeling te stimuleren worden de oefeningen en spelvormen uit MultiMove gebruikt, een wetenschappelijk onderbouwd programma met spelvormen. België is dit programma door universiteiten en sportfederaties ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Voor het eerst wordt hier nu dans aan verbonden.

Zodoende dat Holland Dance haar expertise inzet bij de organisatie van de SportMixz Dag. Dans draagt effectief bij aan de ontwikkeling van bewegingsvaardigheden van kinderen.