A/ZDatumLocatie

Algemene informatie

De onderstaande annuleringsvoorwaarden en aansprakelijkheid/vrijwaring hebben betrekking op alle workshops en danslessen verzorgd door Holland Dance.

Annuleringsvoorwaarden
Afmelding dient in alle gevallen schriftelijk bekend te worden gemaakt per post of per e-mail. Bij afmelding tot 1 week voor aanvang wordt er 10% administratiekosten van de totaalprijs in rekening gebracht. Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang wordt de helft van de totaalprijs aan administratiekosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid/vrijwaring
De docenten van Holland Dance worden graag op voorhand op de hoogte gebracht van eventuele medische problemen. Holland Dance is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures, opgelopen letsel of ongevallen tijdens lessen of workshops. Tevens is Holland Dance niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoek raken van persoonlijke eigendommen. Neem dus niet onnodig waardevolle spullen mee.

Foto- en filmopnames
Het kan zijn dat er foto- en video-opnames worden gemaakt. Holland Dance behoudt zich het recht voor deze beelden te gebruiken in publicitaire uitingen.