A/ZDatumLocatie

Aanmelden voor Talent On The Move & Ambassadeursschap | Holland Dance Festival

Aanmelding | Talent On The Move & Ambassadeur Holland Dance Festival

  • Ik machtig hierbij Stichting Holland Dance Festival om het bedrag dat ik hieronder invul (minimaal € 100,-*) af te schrijven van de onderstaande bankrekening. *) Dit is het speciale kortingstarief voor de resterende maanden van 2018 en voor heel 2019.
    Ik wil graag een periodieke gift doen en stel het op prijs wanneer u hierover contact met mij opneemt.
  • Ik ontvang graag één vrijkaart voor het Ambassadeurs Event op vrijdag 22 juni a.s. in het Korzo theater.