fbpx
A/ZDatumLocatie

Algemene Voorwaarden – Onderwijs

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de activiteiten van Stichting Holland Dance Festival, hierna te noemen Holland Dance, op het gebied van onderwijs en educatie.

Workshops en lessen

 1. Holland Dance heeft expertise op het gebied van danseducatie en staat garant voor een inhoudelijk kwalitatief goed programma.

Holland Dance stelt in overleg met de school een geschikt programma samen en maakt een lessenschema.

 1. De school draagt er zorg voor dat bij iedere les een begeleider vanuit de school aanwezig is, ter (praktische) ondersteuning van de dansdocenten.
 2. De school draagt er zorg voor dat door Holland Dance uitgenodigde docenten in een geschikte ruimte hun werkzaamheden kunnen verrichten (te bepalen in overleg met Holland Dance).

Voorstellingsbezoek

 1. Indien voorstellingen bezocht worden in een extern theater draagt de school zorg voor begeleiders; op 10 leerlingen is 1 begeleider beschikbaar vanuit school.
 2. Begeleiders toegangskaarten zijn kosteloos, uitgaande van 1 begeleider op 10 leerlingen. Indien de school wil afwijken van dit aantal, dan dient dit vooraf met Holland Dance te worden afgestemd.

Annuleringsvoorwaarden workshops en lessen

 1. Bij annulering van de overeengekomen werkzaamheden door de school brengt Holland Dance op basis van onderstaande voorwaarden een percentage van het overeengekomen bedrag in rekening:
 • Bij annulering tot 4 weken voor de datum van overeengekomen activiteiten: Er worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de overeengekomen activiteiten: 50% van het overeengekomen totaalbedrag wordt in rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voorafgaand aan de datum van de overeengekomen activiteiten: 100% van het overeengekomen totaalbedrag wordt in rekening gebracht
 1. Annulering dient te geschieden door teken- en beslissingsbevoegde persoon ondertekende brief of e-mail.
 2. Indien Holland Dance door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van docenten) onderdelen van het samengestelde programma annuleert, wordt in overleg met de school een passende alternatieve activiteit of een inhaalmoment gekozen.

Annuleringsvoorwaarden, vergoeding en betaling van voorstellingsbezoek in een theater

 1. De school is aan Holland Dance ter zake van de verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd zoals deze schriftelijk is bevestigd per e-mail.
 2. Holland Dance zal de school een factuur doen toekomen welke per bank wordt voldaan door de school. Of Holland Dance maakt een weborder aan die door de school kan worden voldaan middels de CJP Cultuurkaart.
 3. De school is gehouden aan het aantal opgegeven leerlingen tot 1 week voor aanvang. Voor het dan bij Holland Dance bekende aantal leerlingen worden kaarten in rekening gebracht bij de school.
 4. Wanneer basisscholen voorstellingen via de Cultuurschakel / Vonk hebben geboekt, is artikel 12 niet van toepassing, maar dient de school het aantal leerlingen door te geven via het boekingssysteem van de Cultuurschakel. Tot 14 september 2017 kunnen wijzigingen worden doorgegeven zonder finaciële consequenties (het aantal leerlingen kan nog naar beneden of boven worden bijgesteld). Het defintieve aantal leerlingen waarvoor betaald moet worden, wordt vastegesteld op 14 september 2017. Wijzigingen na deze datum worden als volgt doorberekend:
 • Er wordt betaald voor minimaal het aantal leerlingen dat is doorgegeven vóór 14 september 2017.
 • Indien er meer leerlingen bijkomen na 14 september 2017 worden deze in rekening gebracht.
 1. De school geeft ten alle tijden het uiteindelijke exacte aantal leerlingen én begeleiders door in verband met de zaalcapaciteit (het wel of niet passen aantal bezoekers).

Foto en film

 1. De school staat Holland Dance toe dat er foto- of filmopnames worden gemaakt ten tijden van de workshops. De foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van Holland Dance en publicaties rondom educatiedoeleinden.

De school draagt er zorg voor dat Holland Dance op de hoogte is indien bepaalde kinderen niet op beeld mogen voorkomen en maakt dit schriftelijk kenbaar.

Aansprakelijkheid/vrijwaring

 1. Holland Dance wordt op voorhand op de hoogte gebracht van eventuele medische problemen van deelnemde leerlingen aan lessen, workshops en/of voorstellingsbezoek.
 2. Holland Dance is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures, opgelopen letsel of ongevallen tijdens lessen of workshops.

Tevens is Holland Dance niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoek raken van persoonlijke eigendommen.