fbpx
A/ZDatumLocatie

Betina Panagiotara & Kerstin Leidorf VNG | Wat is er nodig voor een inclusief (gemeentelijk) cultuurbeleid? (EN/NL)


iDance

Het iDance project – medegefinancierd vanuit Erasmus+ – is een internationaal onderzoeksprogramma in 4 landen: Griekenland, Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dansonderzoeker en journalist Betina Panagiotara deed onderzoek naar het cultuur- en onderwijsbeleid in de verschillende landen en hoe dit de omstandigheden voor inclusiedans beïnvloedt. Ook bestudeerde zij de methoden van 4 praktijkcases. Op basis van dit onderzoek formuleert zij kansen voor de toekomst: wat is er nodig in praktijk, opleidingen en beleid?  Een presentatie van het onderzoek wordt daarom in deze sessie gevolgd door een reactie van Kerstin Leidorf van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in verband met het programma Iedereen doet mee en een paneldiscussie met beleidsmakers om de consequenties voor Nederland te bediscussiëren. Uiteraard doet u ook mee aan het gesprek!

Betina Panagiotara
Betina Panagiotara is een journalist en onderzoeker in dans. In 2018 rondde ze haar PhD af op de universiteit van Roehampton, waar ze de modern dans scene in Griekenland onderzocht gedurende de socio-politieke crisis. Ze focuste ze zich in haar onderzoek  vooral op opkomende artistieke practices. Betina is docent Dansgeschiedenis, heeft gewerkt als onderzoeksmedewerker bij het Kalamata International Dance Festival en is productiemanager bij Animasyros International Animation Festival & Agora. Ze werkt met artiesten in het onderzoeksveld, in de dramaturgie en productie, en werkt als lokale producer samen met international media, zoals BBC TV News.

Kerstin Leidorf
Kerstin Leidorf is beleidsmedewerker bij de VNG. Daar zet zij zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Met het project Iedereen doet mee! ondersteunt de VNG gemeenten om aan de slag te gaan met het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. In deze sessie gaat Leidorf in op hoe gemeenten kunnen werken aan een inclusieve samenleving en het belang van samenwerken met inwoners met een beperking.