fbpx
A/ZDatumLocatie

Dirk Monsma | Netwerk ‘kunst en cultuur van school naar vrije tijd’ (NL)

Inclusie en onderwijs
Enkele Rotterdamse scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en culturele instellingen sloegen schooljaar 2018-2019 de handen ineen om meer leerlingen te laten deelnemen aan het culturele leven in Rotterdam. Inclusie van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in een culturele omgeving is waardevol voor de deelnemers: ter ontplooiing van hun artistieke talent en cultuurparticipatie. Het is evenzeer verrijkend voor het Rotterdamse culturele landschap. Steeds meer scholen voor speciaal onderwijs verbeteren hun cultuuronderwijs door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impuls Muziekonderwijs. Nu er meer aandacht is onder schooltijd, viel het op dat er een infrastructuur voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de vrije tijd ontbreekt. Hierdoor is een kwetsbare groep ondervertegenwoordigd in het culturele leven. Op Rotterdamse wijze is dit probleem aangepakt: eerst laten zien wat kan, dan pas zeuren om geld. Dit voorjaar werd een lessenserie ontworpen door vijf culturele instellingen. Wij presenteren de ervaringen met bijbehorende kansen en belemmeringen. Hoe reageerden de deelnemers en hun ouders? Hoe zijn de opleidingen uit Rotterdam hierbij betrokken? Welke rol speelt Stichting MEE? Hoe gaat het nu verder? En… wat kan jij doen?

Dirk Monsma
Dirk Monsma is gefascineerd door de ontwikkeling van artistieke competenties bij jongeren die van huis uit geen kunstzinnige opvoeding meekrijgen. Welke rol speelt het onderwijs? Leidt cultuuronderwijs tot cultuurparticipatie op latere leeftijd? Wat is de betekenis van kunsteducatie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Als directeur van centra voor de kunsten in Amsterdam en Rotterdam deed Monsma veel indrukken op. Van 2009 tot 2014 was hij adviserend lid bij de Raad voor Cultuur. Samen met fotograaf Rinie Bleeker verscheen bij Lemniscaat ‘Fluisterzacht en haarzui-ver’ (2017) over de betekenis van kunsteducatie voor kinderen met een beperking.