fbpx
A/ZDatumLocatie

Blijvend in Beweging

Enkele jaren terug heeft Holland Dance Festival Blijvend in Beweging ontwikkeld, een doorlopend programma voor kwetsbare ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, dat stapsgewijs wordt uitgebouwd. Bij dit programma werken wij onder meer samen met de Haagse Zorggroep Florence, die aan zo’n 35.000 ouderen in Den Haag en omliggende gemeenten ondersteuning en onderdak biedt.

Hoewel de bewijzen inmiddels duidelijk zijn geleverd dat kunstbeleving en -beoefening aanzienlijke positieve effecten hebben op het welzijn en de gezondheid van ouderen, is er op dit moment nog geen sprake van een duurzame coalitie tussen kunst en zorg. Holland Dance Festival wil daarin hét verschil maken: Blijvend in Beweging is geen incidentele activiteit, maar een programma dat structureel wordt ingebed in de zorg. Dat daaraan behoefte is, blijkt wel uit de zeer enthousiaste reacties van zowel deelnemers als zorgmedewerkers en familieleden op de pilot die we in 2015 in Den Haag organiseerden. Deze sterkten ons in onze overtuiging dat dans voor ouderen niet alleen belangrijk en goed is, maar ook leuk, ontspannend, bevrijdend zelfs.

‘Mijn 92(!)- jarige moeder zit in een rolstoel, maar dat belemmert haar niet om mee te ‘dansen’. De docenten van Holland Dance Festival weten precies wat sommige ouderen níet kunnen en bedenken altijd aanpassingen om hen tóch mee te laten doen. De dans activeert zóveel: het lichaam wordt soepel, de ouderen genieten van de livemuziek, dansen is een goede geheugentraining, er is interactie in de groep en de mensen worden blij. Mijn moeder kent nu meer mensen en gaat makkelijker bij anderen zit om een kop koffie te drinken’ – Nana Neuteboom

Blijvend in Beweging omvat lessenreeksen, waarin níet de beperkingen maar de mógelijkheden van ouderen centraal staan. Wij willen – als de financiële middelen dat toelaten – het liefst alle lessen met livemuziek organiseren, omdat gebleken is dat ouderen hier bijzonder positief en fysiek sterk op reageren.

Carina (88 jaar) woont in Expertisecentrum Mariahoeve, en kampt met een middelzware vorm van dementie. Dit gaat soms gepaard met dwangneuroses. Vroeger heeft zij veel gedanst. Met haar familie praat ze hier veel over. Haar humeur verandert dan direct. Ze zou graag het gevoel van dansen weer willen beleven en kan dan ook niet wachten om deel te nemen aan het Holland Dance Festival-project Dans & Ouderen.

Bob (75 jaar) woont zelfstandig in Den Haag en is ruim tien jaar gepensioneerd. Door zijn slechte knie doet hij weinig aan beweegactiviteiten. Hij tuiniert wel veel maar zou heel graag weer, net als vroeger, willen dansen en nieuwe danstechnieken willen leren. Dansen symboliseert voor hem vrijheid en je kunnen uiten zoals je wilt.

Voor meer informatie over Blijvend in Beweging kunt u contact opnemen met Yvonne Schellekens.