A/ZDatumLocatie

Herpositionering van dans op scholen

Op woensdag 12 oktober organiseert Cultuurmij Oost de Dansdag Speciaal Onderwijs in Arnhem. De Dansdag voor het Speciaal Onderwijs biedt handvatten om dans op scholen te ontwikkelen en het de vaste plek in het schoolprogramma te geven die het verdient. De dag bestaat uit verschillende presentaties, workshops en discussies. Ook Martine van Dijk, programmadirecteur Samenleving in Beweging van Holland Dance, zal een bijdrage leveren: tijdens één van de workshops zal ze vertellen over DanceAble.

Dansdag Speciaal Onderwijs

Cultuurmij Oost en samenwerkingspartners organiseren op woensdag 12 oktober een programma rondom het thema ‘dans’, met presentaties, actieve workshops en ruimte voor uitwisseling en kennisdeling. De bijeenkomst biedt inspiratie en handvatten om dans op school te ontwikkelen en de vaste plek in het schoolprogramma te geven die het verdient. Door te dansen en te bewegen leer je over jezelf, over de ander en je omgeving. Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van leerlingen en bij hun verbeeldingskracht. Dans biedt juist ook aan leerlingen uit het Speciaal Onderwijs de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De Dansdag Speciaal Onderwijs is bedoeld voor iedereen die dansonderwijs in het SO, SBO, VSO en Praktijkschool wil toepassen of stimuleren, zoals vakdocenten kunst en cultuur, docenten, mentoren, directie, teamleiders, sportdocenten, kunstcoördinatoren, icc’ers, directie en ouderraad.

DanceAble

Ook Holland Dance hecht waarde aan de mogelijkheden die dans biedt tot ieders ontwikkeling: ook voor mensen met een beperking. In 2015 organiseerde Holland Dance voor de eerste keer het driedaagse evenement DanceAble, bestaande uit verschillende voorstellingen en een internationaal symposium. Ook de komende jaren zal Holland Dance zich inzetten om inclusiedans op de kaart te zetten door het realiseren van producties, geven van workshops en cursussen voor mensen met en zonder beperking en dansdocententrainingen. Tijdens één van de workshops gedurende de Dansdag Speciaal Onderwijs zal Martine van Dijk hier meer over vertellen.

Culturmij Oost

De Dansdag Speciaal Onderwijs wordt georganiseerd door Cultuurmij Oost: een organisatie die onderwijs, overheden, cultuurorganisaties en bedrijven verbindt, stimuleert en ondersteunt in hun streven naar actieve participatie, dynamiek, kwaliteitsverbetering en ondernemerschap. Cultuurmij Oost is een toegankelijke ontmoetingsplek, waar professionals met vragen over de inzet van kunst en cultuur kunnen aankloppen en waar de adviseurs gefocust zijn op kansen om de organisatie en de positie van cultuur in Gelderland te versterken. Verbinding, inspiratie en innovatie staan centraal.

Dansdag Speciaal Onderwijs is tot stand gekomen met de volgende partners: ArtEZ BA opleiding Docent Dans, De Onderwijsspecialisten. Holland Dance, Introdans, ‘Kunst in het onderwijs’, Stichting Pro Arts, Dansschool PUUR en Stichting ZO.