A/ZDatumLocatie
© Anton Corbijn

Jiří Kylián verkozen tot geassocieerd internationaal lid van de Académie des beaux-arts

Oprichting nieuwe choreografieafdeling binnen de Académie Français

Tijdens haar voltallige vergadering van woensdag 25 april 2018 heeft de Académie des beaux-arts Kylián verkozen tot geassocieerd internationaal lid voor de zetel die voorheen werd bekleed door Léonardo Cremonini. Deze verkiezing heeft onlangs de goedkeuring van de Minister van Europa en Buitenlandse Zaken ontvangen, in overeenstemming met de statuten van de Academie. Op 25 april keurde de Academie ook een hervorming van haar statuten goed met het oog op de oprichting van een choreografieafdeling. Deze statutenwijziging zal binnenkort worden voorgelegd aan de Raad van State.

Biografie van Jiří Kylián

Na op zeer jonge leeftijd gefascineerd geraakt te zijn door het circus, begon Jiří Kylián reeds als kind acrobatiek te beoefenen. Dit leidde ertoe dat hij op 9-jarige leeftijd aansloot bij de dansschool van het nationaal Theater in Praag. Zes jaar later werd hij toegelaten tot het stadsconservatorium en in 1967 ontving hij een beurs om aan de Royal Ballet School in Londen te gaan studeren. Daar ontmoet hij de gerenommeerde choreograaf, John Cranko, die hem inhuurt voor het ballet in Stuttgart.

In 1975 verliet hij Duitsland om mede-artistiek directeur te worden van het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag. In 1978, na het succes van zijn ballet Sinfonietta – onder begeleiding van muziek van zijn landgenoot, componist Leoš Janáček – op het Festival des Deux Mondes in Charleston (South Carolina, USA), werd hij benoemd tot artistiek directeur van het NDT. Psalmensymfonie, zijn tweede grote werk van deze periode, werd een mijlpaal die Jiří Kylián’s internationale reputatie definitief zou vestigen.

In het midden van de jaren tachtig werd zijn stijl abstracter, zoals blijkt uit de balletten in de serie Black and White. Zijn ontmoeting met de Aboriginals van Australië markeerde zijn opvatting van dans als een hoeksteen van de sociale structuur en een belangrijk onderdeel van het artistieke erfgoed van de mensheid.

Académie des beaux-arts

De Académie des Beaux-Arts, een van de vijf academies van het Institut de France, moedigt de artistieke schepping in al haar uitingen aan en staat voor de bescherming van het Franse culturele erfgoed. Zij zet haar missies ter ondersteuning van de creatie voort door het organiseren van concoursen, het toekennen van prijzen, financieren van verblijven van kunstenaars en de toekenning van subsidies aan artistieke projecten en evenementen in Frankrijk en in het buitenland. Het is een adviesorgaan van de overheid, opgebouwd rond het idee van multidisciplinariteit, met 59 leden verdeeld over acht artistieke secties.

Laurent Petitgirard, lid van de afdeling muziekcompositie, is sinds 1 februari 2017 permanent secretaris van de Académie des beaux-arts. Patrick de Carolis, lid van de Afdeling Vrije Leden en Pierre Carron, lid van de Afdeling Schilderijen, werden verkozen tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Académie des Beaux-arts voor het jaar 2018.