fbpx
A/ZDatumLocatie

Dr. Marjolein Gysels, Dr. Mieke Cardol, Dr. Jeannette Nijkamp | Moet inclusie altijd iets opleveren?

Moet inclusie altijd iets opleveren?
Onderzoekers Marjolein Gysels, Mieke Cardol en Jeannette Nijkamp gaan met (gemeentelijke) beleidsmakers, zorgverleners en dans- & theatermakers in gesprek over wat er nodig is om structureel in te zetten op inclusieve kunstbeoefening. In de praktijk van inclusieve kunstbeoefening ontmoeten sociale en culturele professionals elkaar. Er is sprake van andere organisatieculturen, ‘een andere taal’ en verschillende doelstellingen. Het maakt nogal uit of je spreekt over ‘zinvolle dagbesteding’, ‘toeleiding naar werk’ of ‘talentontwikkeling’.

Antropoloog Marjolein Gysels deed onderzoek bij Misiconi Dance Company en het project Middin Danst! naar de betekenis van dans voor de deelnemers en de methodieken die worden ingezet. Mieke Cardol en Jeannette Nijkamp (Disability Studies Hogeschool Rotterdam) volgen in hun onderzoek de aanpak van drie theatergezelschappen (Babel, de Eenhoorn, Klare Taal) die inclusief werken en wat dat betekent voor de deelnemers.  Wat leveren al deze onderzoeksresultaten aan inzichten op voor ‘samenwerking’ en ‘methodiek’? En wat is de betekenis van de resultaten voor de inclusie van mensen met beperkingen in de samenleving?

Dr. Marjolein Gysels
Marjolein Gysels is een antropoloog bij programmagroep Health, Care and the Body van het Amsterdam Institute for Social Science Research aan de Universiteit van Amsterdam. Haar diverse achtergrond varieert van onderzoek naar gezondheidszorg, sociale wetenschappen tot de kunsten en geesteswetenschappen, met zorg als rode draad. In haar huidige positie doet ze gezamenlijk onderzoek naar projecten die kunst inzetten om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, zoals diversiteit of ouder worden. Ook in haar onderzoek naar inclusiedans kijkt ze verder dan de sociaal-ethische doelen en richt zich ook op esthetische waarde van de dans.

Dr. Mieke Cardol
Dr. Mieke Cardol is lector Disability Studies bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten hebben betrekking op ervaringskennis van mensen met een beperking, kwaliteit van bestaan en eigen regie binnen de context van zorg en ondersteuning, en participatie. Binnen haar onderzoek nemen mensen met een beperking vaak deel als mede-onderzoeker.

Dr. Jeannette Nijkamp
Dr. Jeannette Nijkamp is socioloog, hoofddocent ‘Cultuur, Diversiteit en Participatie’ en onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Haar aandachtsgebied betreft het leggen van verbindingen tussen cultuur en zorg & welzijn om complexe sociale vraagstukken aan te pakken. Haar belangrijkste onderzoeksthema’s zijn cultuur, diversiteit, sociale inclusie en creatief ondernemerschap.