fbpx
A/ZDatumLocatie

Organisatie

Holland Dance Festival – opgericht in 1987 – maakt deel uit van de top van de Nederlandse culturele wereld. Al meer dan dertig jaar werken wij vanuit onze thuisbasis Den Haag aan het verder versterken van de positie van de dans en, meer algemeen, de kunsten in ons land. Dat doen we op vele, uiteenlopende manieren, met als belangrijkste focuspunten:

Internationale excellentie
Als dynamische, internationaal georiënteerde dansorganisatie bieden wij ons publiek gedurende het hele jaar een ‘venster op de wereld’ door, vanuit alle windstreken, de kwalitatief meest hoogstaande en belangwekkende dansproducties naar ons land te halen. Artistieke excellentie en virtuositeit, zowel op het choreografische als op het uitvoerende vlak, staan daarbij voorop. Hoogtepunt in het programma-aanbod zijn het tweejaarlijkse Holland Dance Festival -waarvan de achttiende editie in februari 2022 plaatsvindt- en de exclusieve dansserie die wij  in samenwerking met het Luxor Theater Rotterdam en de Stichting Droom en Daad.

Maatschappelijke verbinding
Wij huldigen de mening dat dans voor iedereen is: voor professionals en amateurs, voor mensen mét en zónder fysieke of verstandelijke beperking, voor schoolkinderen evenzeer als voor ouderen in verzorgings- en verpleeg­tehuizen, en elke leeftijdscategorie daartussenin. Daarom ontwikkelen wij educatieve activiteiten, speciale projecten, workshops en doorlopende, op maat gesneden lesprogramma’s voor groepen van alle achtergronden, generaties en sociale klassen.

Talentontwikkeling
Holland Dance Festival steunt jonge, gedreven danskunstenaars bij het verder ontwikkelen van hun talenten. Een essentiële taak, want zonder nieuwe generaties dansers, choreografen en docenten heeft de dans geen toekomst. Wij geven dit speerpunt op tal van manieren vorm, zowel binnen het internationale dansaanbod dat wij presen­teren, als binnen de uiteenlopende maatschappelijke projecten die wij initiëren.

Artistiek en algemeen directeur Holland Dance Festival

Artistiek en algemeen directeur Holland Dance Festival

Al meer dan dertig jaar maakt Holland Dance Festival deel uit van de culturele top in Nederland en de faam van de organisatie strekt zich uit tot in de verste delen van de wereld. Dit alles is in belangrijke mate te danken aan het bestuurlijke en artistiek-inhoudelijke werk van Samuel Wuersten, algemeen en artistiek directeur van Holland Dance Festival.

Samuel Wuersten

Een wereld met meer passie, beweging en verbinding