ANBI

Holland Dance Festival is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 zijn door de Belastingdienst aangemerkte ANBI-organisaties verplicht de volgende gegevens op de website te publiceren ter bevordering van de transparantie:

Statutaire naam
Stichting Holland Dance Festival

RSIN / Fiscaal nummer
8029.94.325

Contactgegevens
Holland Dance Festival
Prinsestraat 42
2513 CE, Den Haag

Vanaf september verhuizen wij naar Amare:
Schedeldoekshaven 52, Den Haag