ANBI

Holland Dance Festival is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 zijn door de Belastingdienst aangemerkte ANBI-organisaties verplicht de volgende gegevens op de website te publiceren ter bevordering van de transparantie:

Statutaire naam
Stichting Holland Dance Festival
RSIN / Fiscaal nummer
8029.94.325

Contactgegevens
Holland Dance Festival
via Amare

Kantoor:
Schedeldoekshaven 52, 2511 EN Den Haag

Postadres is:
Turfhaven 5, 2511 DK Den Haag

Bestuurssamenstelling: zie hiervoor de Raad van Toezicht onder ‘Over ons’ op deze website

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan voor de periode 2021-2024 te openen.

Beloningsbeleid
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van personen die in dienst zijn van de stichting worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. Zij worden echter vastgesteld door het bestuur wanneer het gaat om dienstbetrekkingen, aangegaan voor bepaalde tijd, en eindigend van rechtswege en zonder opzegging. Stichting Holland Dance Festival heeft geen functionarissen in dienst die een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen. Leden en voorzitter van de Raad van Toezicht vervullen hun rol onbezoldigd.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de danskunst in de ruimste zin des woords; zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het bevorderen en organiseren van bijzondere manifestaties op het gebied van de danskunst

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2017
Als u hier klikt opent het verslag

Financiële verantwoording 2017
Als u hier klikt opent het financieel overzicht

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018
Als u hier klikt opent het verslag

Financiële verantwoording 2018
Als u hier klikt opent het financieel overzicht

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2019
Als u hier klikt opent het verslag

Financiële verantwoording 2019
Als u hier klikt opent het financieel overzicht

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020
Als u hier klikt opent het verslag

Financiële verantwoording 2020
Als u hier klikt opent het financieel overzicht

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021
Als u hier klikt opent het verslag

Financiële verantwoording 2021
Als u hier klikt opent het financieel overzicht

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022
Als u hier klikt opent het verslag

Financiële verantwoording 2022
Als u hier klikt opent het financieel overzicht