more inspiration

Samuel Wuersten voor veranderingen van balletonderwijs

1 November 2022

Al enige tijd houden misstanden bij balletinstituten de danswereld in zijn greep. Dansvisionairs, waaronder Samuel Wuersten, artistiek en algemeen directeur Holland Dance Festival en artistiek directeur van hedendaagse dansopleidingen aan de Zürich University of the Arts (ZHdK), pleit voor verandering binnen het balletonderwijs. Het is tijd.

Waar een probleem is, moet een oplossing geboden worden. Na meerdere negatieve geluiden streven verschillende balletinstituten naar veranderingen in het onderwijs. Het ouderwetse onderwijs moet plaats maken voor een nieuwe lesmethodiek zonder druk of angst.

Zo’n verandering heeft echter niet eerder plaatsgevonden. Sinds begin 20e eeuw heeft de tijd in het balletonderwijs stilgestaan. Opvallend, aangezien er in het niet-specifieke onderwijs een lesmethode na een korte periode vaak wordt herzien. Het gebrek aan een (r)evolutie leidt ertoe dat er nog te vaak een onveilige sfeer heerst door een bolwerk van autoritair optreden.

In balletscholen wordt een gecodificeerde techniek geleerd, vaak volgens een curriculum ontwikkeld door Agrippina J. Waganowa (1879-1951) in Sint-Petersburg. Het is effectief gebleken in het vormen en versterken van klassieke fysieke dansers. Deze manier van lesgeven leunt echter sterk op de rol van de leraar. Volgens Neue Zürcher Zeitung is dit een onderdeel van het probleem, vooral omdat balletleraren tegenwoordig een heel andere pedagogische opleiding hebben - als ze die al hebben. “Waar de lerarenopleiding lacunes vertoont, vallen leraren terug op hun eigen leerbiografie. En ze lopen het risico de autoritaire patronen te herhalen die ze zelf ooit hebben meegemaakt.”

Om de achterhaalde lesmethodiek te herzien tot een modern, hedendaagse versie, vragen scholen om advies bij dansambassadeurs, zoals Samuel Wuersten, die staan voor verandering en ontwikkeling in de dans. Met het advies op zak moeten balletscholen docenten stimuleren om jong talent beter te begeleiden in hun ontwikkeling tot professioneel danser, maar ook als jongvolwassenen en alles wat daarbij komt kijken.

Lees hier meer