meer inspiratie

Open oproep voor Europe Beyond Access

19 maart 2024

Ben jij een in Europa gevestigde kunstenaar die doof is en/of een beperking heeft en heb je een passie voor dans, choreografie of beweging? Heb je ervaring met het leiden van een artistiek proces? Europe Beyond Access nodigt je uit om een aanvraag in te dienen voor coproductieondersteuning zodat je jouw artistieke visie tot leven kunt brengen! Europese Open Oproep voor kunstenaars die doof zijn en/of een beperking hebben die op zoek zijn naar coproducenten voor nieuwe artistieke werken gebaseerd op danspraktijk, choreografie of beweging.

Deze Open Oproep wordt uitgegeven door de partners van Europe Beyond Access (EBA). EBA wordt beheerd door een groep van tien Europese dans- en podiumkunstorganisaties. Hieronder vallen danslocaties, multidisciplinaire locaties, dansgezelschappen en festivals. De partners willen de creatie van nieuwe werken ondersteunen die geschikt zijn voor internationale tournees door kunstenaars uit heel Europa die doof zijn en/of een beperking hebben.

We willen kunstenaars ondersteunen bij het maken van ambitieuzer en innovatiever werk.

WAT WIJ BIEDEN
We willen kunstenaars ondersteunen bij het maken van ambitieuzer en innovatiever werk. Er worden minimaal drie nieuwe artistieke producties/projecten ondersteund. Elk project zal tussen de €15.000 en €40.000 aan coproductieondersteuning ontvangen. Elk project wordt gepresenteerd door twee of meer locaties, gezelschappen of festivals van onze partners.

In de eerste stap van de aanvraag vragen we je alleen om een eenvoudige Expression of Interest.
Meer informatie is te vinden in de aparte EBA Coproductie Aanvraaggids

WIE KAN AANVRAGEN
Als je jezelf definieert als doof of persoon met een beperking, kom je in aanmerking voor het indienen van een aanvraag. EBA Coproducties moeten worden geleid door een of meer dove en/of beperkte kunstenaars, of producties kunnen worden geleid door collectieven die beperkte kunstenaars in gelijkwaardige leidinggevende posities hebben. De aanvraag zelf moet worden gedaan door de dove en/of beperkte hoofdkunstenaar of -kunstenaars, of door degenen die samenwerken. De hoofdkunstenaar(s) moeten eerder ervaring hebben opgedaan met het maken van werk, in lokale, nationale of internationale contexten. Voorstellen kunnen afkomstig zijn van onafhankelijke kunstenaars met of zonder producent of productieondersteuning*; of voorstellen kunnen afkomstig zijn van kunstenaars die samenwerken met gevestigde bedrijven. We staan open voor het ontvangen van projectvoorstellen die al andere coproducenten hebben, of ondersteuning hebben van andere fondsen. We zullen u hier vragen over stellen in het aanvraagproces. Kunstenaars moeten woonachtig zijn in een van de landen van de Europese Unie, of in een van de volgende landen: Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne.

DEADLINE
De deadline voor Expressions of Interest is 19 mei 2024, 23:59 CEST. Als je wordt genomineerd ontmoet je online de partners die in jouw project geïnteresseerd zijn. Je wordt gevraagd je ideeën verder uit te werken en een gedetailleerder budget in te dienen. Je krijgt ondersteuning tijdens dit proces.

WAT WE ZOEKEN
We willen kunstenaars steunen bij het maken va meer ambitieus en innovatief werk. Dit kan bijvoorbeeld een eerste internationale productie zijn en/of meer samenwerkingen omvatten. Voorstellen moeten echter haalbaar zijn en een logische volgende stap zijn in je praktijk of carrière.
We zoeken naar nieuwe werken die kunnen worden gepresenteerd op twee of meer locaties, gezelschappen of festivals van onze partners. We zijn flexibel over hoe de werken kunnen worden gepresenteerd, maar ze moeten geschikt zijn om op verschillende locaties te kunnen worden getoond.
We zoeken naar nieuwe ideeën en projecten die:
•    Artistiek geleid worden door dove en/of beperkte kunstenaars
•    Gebaseerd zijn op danspraktijk, choreografie of beweging, of in multidisciplinaire projecten die het lichaam en beweging verkennen
•    Gepresenteerd worden op het podium of in een alternatieve vorm (bijvoorbeeld film, installatie of locatiespecifiek)
•    Van de hoogste artistieke kwaliteit zijn
•    Toegankelijkheid beschouwen als onderdeel van de artistieke praktijk
•    Voorzien in de behoeften van de kunstenaars die betrokken zijn bij het creatieve proces

Ingediende ideeën en projecten kunnen zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, maar mogen nog niet in productie zijn genomen.

Er zijn twee aparte documenten die je meer informatie geven: de Open Oproep en de EBA Coproductie Aanvraaggids.

Aanvragen moeten worden ingediend via het speciale aanvraagplatform. Je kunt schriftelijk aanvragen, audio via opname of in Gebarentaal via video.

Meer informatie over de coproducties en hoe je je kunt aanmelden vind je op de website www.EuropeBeyondAccess.com.

Aanmelden EBA Open Oproep

Impressies

foto
foto
foto
foto

Europe Beyond Access wordt medegefinancierd door het Creative Europe programma van de Europese Unie. Kunstenaars uit het Verenigd Koninkrijk komen in aanmerking voor steun van de British Council, een geassocieerde partner van de EBA.

Gefinancierd door de Europese Unie. De ideeën en meningen die hier worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur (European Education and Culture Executive Agency, EACEA). Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.