A/ZDatumLocatie

Over ons

Holland Dance Festival -in 1987 voortgekomen uit het vermaarde Holland Festival- maakt deel uit van de top van de Nederlandse culturele wereld. Al ruim dertig jaar werken wij vanuit onze thuisbasis Den Haag aan het verder versterken van de positie van de dans en, meer algemeen, de kunsten in ons land. Dat doen we op vele, uiteenlopende manieren, met als belangrijkste focuspunten:

Internationale excellentie
Als dynamische, internationaal georiënteerde dansorganisatie bieden wij ons publiek gedurende het hele jaar een ‘venster op de wereld’ door, vanuit alle windstreken, de kwalitatief meest hoogstaande en belangwekkende dansproducties naar ons land te halen. Artistieke excellentie en virtuositeit, zowel op het choreografische als op het uitvoerende vlak, staan daarbij voorop. Hoogtepunt in het programma-aanbod zijn het tweejaarlijkse Holland Dance Festival -waarvan de zeventiende editie in januari en februari 2020 plaatsvindt- en de exclusieve dansserie die wij met ingang van 2019 presenteren in samenwerking met het Luxor Theater Rotterdam en de Stichting Droom en Daad.

Maatschappelijke verbinding
Wij huldigen de mening dat dans voor iedereen is: voor professionals en amateurs, voor mensen mét en zónder fysieke of verstandelijke beperking, voor schoolkinderen evenzeer als voor ouderen in verzorgings- en verpleeg­tehuizen, en elke leeftijdscategorie daartussenin. Daarom ontwikkelen wij educatieve activiteiten, speciale projecten, workshops en doorlopende, op maat gesneden lesprogramma’s voor groepen van alle achtergronden, generaties en sociale klassen.

Talentontwikkeling
Holland Dance Festival steunt jonge, gedreven danskunstenaars bij het verder ontwikkelen van hun talenten. Een essentiële taak, want zonder nieuwe generaties dansers, choreografen en docenten heeft de dans geen toekomst. Wij geven dit speerpunt op tal van manieren vorm, zowel binnen het internationale dansaanbod dat wij presen­teren, als binnen de uiteenlopende maatschappelijke projecten die wij initiëren.

Een wereld met meer passie, beweging en verbinding