A/ZDatumLocatie

Voortgezet onderwijs

Holland Dance Festival organiseert op maat gemaakte educatieve dansprogramma’s. Wij zorgen ervoor dat jongeren meer gaan bewegen en daar bovendien meer plezier in hebben.

Dans in het onderwijs? Natuurlijk!

Holland Dance Festival is overtuigd van de grote waarde die dans heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Met meer dan tien jaar ervaring met dans in het onderwijs, weet Holland Dance Festival op welke manier u dans kunt inzetten om de doelstellingen van diverse onderwijsvakken te bereiken.

Een dansprogramma op maat

Holland Dance Festival werkt vanuit de See, Do, Reflect en Experience aanpak. Zien, doen, reflecteren en ervaren zijn belangrijke elementen in de samenstelling van uw dansprogramma. Samen maken we een programma op maat, van eenmalige kennismakingsworkshop tot integraal project. Uw doelstellingen, klein of groot, zijn leidend in de keuzes voor het samenstellen van dit dansprogramma.

De kracht van dans

Dans brengt kinderen letterlijk in beweging en geeft plezier. Dans kijken levert een frisse kijk op de hedendaagse danskunst en leert kinderen de non-verbale kracht van dans te ervaren. Ook biedt het ze de kans zelfbewuster te worden door kennis te maken met de dansante vertalingen van thema’s die aansluiten bij hun leefwereld. Dans verbindt en neemt sociale verschillen weg. Naast de fysiek-motorische vaardigheden draagt dans bij aan de ontwikkeling van diverse (21e eeuwse) competenties. Doelgericht of, onbewust, als mooi sub-resultaat. Denk aan sociaal-emotionele componenten, het ontwikkelen van muzikaliteit of het ontwikkelen en uiten van creativiteit.

Holland Dance Festival in de praktijk

De docenten van Holland Dance Festival begeleiden de leerlingen om zich vrij, zelfbewust en creatief te leren uiten in dans. Zij werken met leerlingen aan dans(gerelateerde) vaardigheden en kennis. De ene keer ontstaat een gestructureerd eindresultaat en de andere keer laten zij de leerlingen een creatieve dansontwikkeling doormaken. Het is prachtig om te zien hoe leerlingen groeien in hun zelfvertrouwen, door met volle overtuiging en plezier de ingestudeerde of zelfbedachte dansfrase uit te voeren of te presenteren. We zien er naar uit om met u als leerkracht en uw leerlingen dans te gaan beleven!