A/ZDatumLocatie

Voortgezet onderwijs

Holland Dance Festival organiseert op maat gemaakte educatieve dansprogramma’s. Wij zorgen ervoor dat jongeren meer gaan bewegen en daar bovendien meer plezier in hebben. Zowel het kijken, het doen als het reflecteren op dans, zijn facetten die binnen het dansonderwijs van Holland Dance Festival plaatsvinden.

Dans in het onderwijs? Natuurlijk!

Holland Dance Festival is overtuigd van de grote waarde die dans heeft voor de ontwikkeling van jongeren. Met meer dan vijftien jaar ervaring met dans in het onderwijs, weet Holland Dance Festival op welke manier u dans kunt inzetten om de doelstellingen van diverse onderwijsvakken te bereiken.

Een dansprogramma op maat

Holland Dance Festival werkt vanuit de See, Do, Reflect en Experience aanpak. Zien, doen, reflecteren en ervaren zijn belangrijke elementen in de samenstelling van uw dansprogramma. Samen maken we een programma op maat, van eenmalige kennismakingsworkshop tot integraal project. Uw doelstellingen, klein of groot, zijn leidend in de keuzes voor het samenstellen van dit dansprogramma.

De kracht van dans

Dans brengt jongeren letterlijk in beweging en geeft plezier. Dans kijken levert een frisse kijk op de hedendaagse danskunst en leert jongeren de non-verbale kracht van dans te ervaren. Ook biedt het ze de kans zelfbewuster te worden door kennis te maken met de dansante vertalingen van thema’s die aansluiten bij hun leefwereld. Dans verbindt en neemt sociale verschillen weg. Naast de fysiek-motorische vaardigheden draagt dans bij aan de ontwikkeling van diverse (21e eeuwse) competenties. Doelgericht of, onbewust, als mooi sub-resultaat. Denk aan sociaal-emotionele componenten, het ontwikkelen van muzikaliteit of het ontwikkelen en uiten van creativiteit.

Holland Dance Festival & Zuiderstrandtheater

Al lange tijd werken Zuiderstrandtheater (voorheen Lucent Danstheater) en Holland Dance Festival samen door een gezamenlijke dansprogrammering aan te bieden. Sinds 2016 verzorgt Holland Dance Festival daarnaast de educatie voor het Zuiderstrandtheater.